Advokater inom bolagsrätt, skatterätt, fastighetsrätt, familjerätt i Spanien

Advokater i Spanien för skatterätt, bolagsrätt, arv & testamenten samt fastighetsöverlåtelserWallin & Partners grundades 1995 av den svenske advokaten Rolf Wallin tillsammans med den spanske advokaten Olaf Medina-Montoya Hellgren. Konceptet var att skapa en advokatbyrå i Spanien med kunskap och kompetens i både svensk och spansk rätt samt med juridisk rådgivning framförallt på svenska.

Alltsedan starten har verksamheten varit inriktad på att biträda skandinaviska, främst svenska, privatpersoner och företag. Emellertid sker även omfattande rådgivning till svenska advokater, ofta i deras egenskap av konkursförvaltare och boutredningsmän. Rådgivning ges också frekvent till spanska advokater i handläggning av ärenden där svensk rätt ingår som ett element.

Verksamhetsidén är att biträda utländska klienter avseende spansk civilrätt, med tyngdpunkten på fastighetsrätt och arvsrätt, då det är främst på dessa områden utländska medborgare kommer i kontakt med spansk rätt. För en korrekt handläggning är det ofta lämpligt, för att inte säga nödvändigt, att ha kompetens i både svensk och spansk rätt. Att utöver detta erbjuda klienten rådgivning på sitt eget språk ger en extra trygghet.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • Arvsrätt
  • arvskifte
  • testamente
 • Familjerätt
  • ekonomiska förhållanden mellan makar
  • äktenskapsförord
  • skilsmässa
  • bodelning
  • vårdnad/boende/umgänge
 • Skatterätt
  • deklarationer
 • Bolagsrätt
  • val av bolagsform
  • bolagsbildning
 • Internationell privaträtt
  • verkställighet av svenska domar i Spanien
  • verkställighet av spanska domar i Sverige
  • internationella delgivningar
  • internationell bevisupptagning
  • tillämpning av dubbelbeskattningsavtal
  • utlänningsrätt
  • lagintyg
 • Processrätt
  • skadeståndsmål
  • vårdnadstvist
  • tvist om ägande- eller nyttjanderätt av fast egendom
  • indrivning av fordran